استاندار فارس: در حوزه اندیشه بدون وجود نقد تحولی شکل نمی گیردبه گزارش ایرنا، سید محمد علی افشانی، شامگاه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان در شیراز افزود: ابزارهای نوین به همراه خود فرهنگ و تحول را نیز خواهند آورد و ما باید بکوشیم تا دانشگاه ها و استادان ما آزادی نقد اندیشه را ترویج دهند تا بتوانیم همانند استاد مطهری به تولید مطلب بپردایم.
وی ادامه داد: علوم، حاصل تحقیق و کوشش تاریخی بشر است و امروز اگر از گوشه ای از عالم علم به سایر نقاط انتشار می یابد حاصل کار آنها است.
او اظهار کرد: اگر امروز امکانات و ابزار جدیدی ساخته می شود حاصل دانش بشری بوده و همانگونه که ابوعلی سینا و ذکریای رازی در کشفیات مربوط به حوزه طب و شیمی امروز نقش و سهم دارند سایر بزرگان عالم نیز در این موفقیت ها ایفای نقش کرده اند.
استاندار فارس افزود: به این نکته را نیز باید به دقت توجه کنیم و آن اینکه در حوزه علوم انسانی نباید نگاهمان کاملا دولتی و دولت گرایانه باشد و استادان و صاحبنظران نیز باید پاسخ دهند که در جوامع غربی چند درصد علوم انسانی کار دولت ها است.
افشانی گفت: ما به جای برگزاری همایش ها باید به آنچه که توان عمومی جامعه خصوصا جامعه دانشگاهی و علمی است تکیه کنیم هرچند که باید همایش ها نیز برگزار شود اما نتایج و دستاوردهای آنها باید در عرصه میدانی به مرحله اجرا گذاشته شود.
استاندار فارس اضافه کرد: در برگزاری همایش ها باید از ظرفیت افرادی که یکدیگر را به چالش می کشند استفاده کنیم تا افرادی که آنگونه که ما می خواهیم صحبت می کنند.
او ادامه داد: نباید تصور کرد که هرچه از دنیای بیرون وارد می شود حتما حالت ضد مذهبی دارد بلکه باید بدانیم که علم سیال است و شیب به هر سمتی که باشد علم نیز به همان سمت خواهد رفت.
6122/ 2027
خبرنگار: سارنگ عبدالهی ** انتشاردهنده: سیداحمد نجفیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید