ترویج کتابخوانی در راستای شهروند محوری یک ضرورت استبه گزارش ایرنا، ابوذر دهدار روز یکشنبه درنشست انجمن کتابخانه های شهرستان بوشهر افزود: یکی از وظایف مهم مدیریت شهری بسترسازی و فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالیت‌های فرهنگی از جمله افزایش میزان مطالعه درجامعه است.
وی بیان کرد: چنانچه فرهنگ مطالعه به عنوان یک موضوع مهم ادبی و فرهنگی در جامعه و بین جوانان ترویج و تبلیغ شود بسیاری از مشکلات اجتماعی و آسیب های فرهنگی مرتفع می شود.
دهدار افزود: با توجه به انتخاب بوشهر به عنوان پایتخت کتاب ایران اختصاص بخشی از ظرفیت تبلیغات محیطی برای نهادینه‌ شدن فرهنگ مطالعه در شهر بوشهر یک موضوع مهم محسوب می شود.
وی ادامه داد: در این راستا ایجاد ایستگاه‌های مطالعه و حمایت مالی از ناشران و نویسندگان استان برای کاهش هزینه‌های کتاب باید در دستور کار شورا قرار گیرد .
دهدار عنوان کرد: پرداخت سهم نیم درصدی کتابخانه های عمومی از محل درآمدهای شهرداری بندر بوشهر نیز تا پایان سال جاری محقق می شود.
بوشهر در سال گذاشت از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعنوان پایتخت کتاب ایران معرفی شده و در این راستا به مناسبت های مختلف برنامه هایی از سوی برخی دستگاه ها در بوشهر برگزار می شود.
7212/ 6045**خبرنگار: عبدالصمد شهریاری**انتشار دهنده:اکبر اقبال مجردانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید