دبیر شورای فرهنگ عمومی بر هم افزایی بیشتر ادارات تابعه وزارت ارشاد تاکید کردبه گزارش ایرنا، محمدرضا والی زاده شنبه در نشست مدیران ادارات زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خراسان شمالی گفت: باید ماهانه چندین نشست با محوریت اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان تشکیل شود تا مدیران علاوه بر ماموریت ها و وظایف ذاتی و سازمانی خود هم افزایی بیشتری برای ارتقای امور فرهنگی استان داشته باشند.
وی گفت: در این نشست ها راهکارهای افزایش ارتقای امور فرهنگی استان بررسی شود تا در نهایت خروجی مدنظر نظام از آن به دست آید.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان اینکه در واگرایی نتایج خیلی ضعیف به دست می آِید گفت: اما در هم افزایی بین مدیران زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور قطع عملکردها کاربردی خواهد بود.
موالی زاده گفت: همه ادارات زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی امکانات و ظرفیت های زیادی برای ارتقای فرهنگی استان دارند و با یک وحدت رویه می توان کارهای بهتری را انجام داد.
وی خواستار سفرهای شهرستانی مدیران زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی در استان شد و گفت: در نشست های مشترک که با ائمه جمعه، نمایندگان مجلس، فرمانداران و نخبگان فرهنگی خواهید داشت از ظرفیت این مجموعه برای ارتقای فرهنگی استفاده بهینه کنید.
در این نشست مدیران کل فرهنگ و ارشاداسلامی و کتابخانه های عمومی، مدیران حج و زیارت، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و کانون مساجد به بیان دیدگاه های خود در زمینه ارتقای امور فرهنگی استان پرداختند.
6042 انتشار: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید