فعال عرصه نشر: سیدعباس صالحی توان بازسازی ساختار نشر را داردعلی محمدپور روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا افزود: نشر مانند یک خانواده است که اعضای آن به خاطر ساختار روابط و اعتمادی که دارند می توانند خانواده را حفظ کنند، هرچند این ساختار در نشر اکنون از بین رفته است.
وی با بیان اینکه بدون ساختار روابط در نشر، همکاری ها در این حوزه کمکی به رشد آن نخواهد کرد و گاهی هم ضد نشر می شود، ادامه داد: بدون وجود ساختار روابط در نشر، نیازمندی ها و ضرورت های آن مشخص نمی شود و نشر به قطعه های کوچکی تقسیم می شود که هر کدام برای بقای خود تلاش می کنند، بدون اینکه نیاز جامعه به نشر، در نظر گرفته شود و اینکه چگونه می توان با نگاهی جمعی به دوام شبکه نشر کمک کرد.
مدیر شبکه کتاب الکترونیک کودکان ایران افزود: تاکنون نگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشر از بیرون بوده است، شبیه اداره راهنمایی و رانندگی که تلاش می کند با کنترل ماشین ها نظم را در جامعه حاکم کند درحالیکه به این نتیجه رسیده ایم که با نگاه از بیرون به ترافیک، نمی توان آن را بهبود بخشید بلکه باید وارد ساختار روابط با راننده ها و مردم جامعه شد.
وی با بیان اینکه نگاه کنترلی و جزمی به نشر و محتوا نتوانسته به رشد آن کمکی کند بلکه بیشتر باعث بی اعتمادی ناشران و نویسندگان به وزارت ارشاد شده است، اضافه کرد: حال این امید دوباره زنده می شود که می توان در یک فضای اعتماد و همکاری به رشد فرهنگ کشور پرداخت زیرا وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند با جدی گرفتن مشکلات ناشران و نویسندگان و گفت و گوی موثر با آنها، جریان نشر را از بن بست بی اعتمادی بیرون بیاورد.
این فعال حوزه نشر افزود: دکتر صالحی در تجربه چهار ساله خود در معاونت فرهنگی ارشاد نشان داد که به تصمیم های آنی اعتقادی ندارد و سعی در درک مشکلات فرهنگ از نگاه فعالان فرهنگی دارد، وی سعی کرد بخش خصوصی را وارد گود کرده و به آنها اعتماد کند که بدون شک در صورت محول شدن مسئولیت وزارت به او این مهم را به ثمر خواهد رساند و اعتماد از دست رفته در حوزه های فرهنگی را دوباره برخواهد گرداند.
به گفته این نویسنده و مترجم حوزه کودک و نوجوان، بدون بازگشت این اعتماد، ساختار روابط شکل نمی گیرد و اعضای خانواده نشر دوباره پای دغدغه های جمعی نمی نشینند.

** توجه ویژه به تغییرات دنیای امروز
مدیر شبکه کتاب الکترونیک کودکان ایران ادامه داد: شکل مصرف محتوایی مردم جهان و به دنبال آن، مردم ایران تغییر کرده و ابزارهای جدید تغییرات شگرفی در تولید و توزیع محتوا ایجاد کرده اند، بنابراین ضرورت دارد وزارت ارشاد به این موضوع توجه ویژه کند.
وی با بیان اینکه دسترسی به کتاب به شکلهای مختلف در کشور سخت است و سیستم توزیع مناسبی وجود ندارد، اضافه کرد: ضرورت دارد با کمک وزارت ارشاد، سیستم توزیع فراگیر دسترسی به کتاب در کشور ایجاد شود زیرا اکنون دسترسی به کتاب در شهرهای بزرگ راحت و در شهرهای کوچک و روستاها نزدیک به صفر است که همین موضوع شکاف محتوایی و فرهنگی بین شهرهای بزرگ با شهرهای کوچک و روستاها را دامن می زند.
این فعال حوزه نشر با بیان اینکه نبود دسترسی مناسب به کتاب مردم را دچار فقر محتوایی می کند، اظهار داشت: دکتر صالحی می تواند با توجه ویژه به توزیع و فروش کتاب، دسترسی مردم به کتاب را راحت تر کند، از طرف دیگر بخش زیادی از کشور دسترسی به اینترنت و ابزارهای جدید ارتباطی دارند که با تقویت شبکه های الکترونیکی کتاب می توان دسترسی مردم به کتاب را بیشتر و راحت تر کرد که در این باره هم اهتمام دولتی نیاز هست.

** بازسازی نهادهای نشر
محمدپور گفت: در 10 سال اخیر قواعد و قوانین حوزه نشر به خاطر تغییرات جهانی، دستخوش تغییرات زیادی شده که در کشور ما تاکنون در برابر آن شاهد مقاومت و یا بی تفاوتی بوده ایم، بنابراین برای حضور در عرصه های بین المللی و تولید محتوایی در قد و قامت جهانی نیاز به تجدیدنظر در ساختارهای موجود داریم.
به گفته وی، نیاز هست که انجمن ها و صنفهای نشر به مسئولیت های قانونی خود برگردند و از سوی دیگر، قوانین مورد نیاز دنیای امروز سریعتر تدوین و به اجرا گذاشته شود که به نظر می رسد این مهم با روی کار آمدن سیدعباس صالحی در پست وزارت ارشاد پیگیری شود.
به گزارش ایرنا، دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری 17 مردادماه در نامه ای، فهرست اعضای کابینه دوازدهم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که در این فهرست، سیدعباس صالحی به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده است.
جلسه رای اعتماد نمایندگان به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم، از دیروز، 24 مردادماه در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است.
فراهنگ * *1880 **1055
خبرنگار: پروین اروجی * انتشار: زینب کارگرانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید